top of page
Magician by Anne Nygård, 80x100, oil, 2023_edited_edited.jpg

Kaj je psihoterapija?

Psihoterapija je usmerjen proces ozaveščanja, lajšanja in preoblikovanja izbranih vsebin posameznikovega doživljajskega sveta, ki jih le-ta običajno zaznava kot trpeče, neprijetne, ovirajoče ali moteče. Temelji na medosebnih značilnostih terapevtskega odnosa med klientom in terapevtom za katerega so značilne prvine odprtosti, prisotnosti, sočutja, zaupanja, spoštovanja posameznikove izkušnje itd., ter na strokovni uporabi izbranih kliničnih metod, ki spodbujajo in doprinašajo k procesu doseganja klientove izbrane spremembe v vedenju, mišljenju, čustvovanju in drugih osebnostnih značilnostih.

Komu je namenjena psihoterapija?

Psihoterapevtska obravnava lahko trpečemu človeku pomaga pri različnih oblikah duševnega trpljenja, kot so povišana tesnobnost (anksioznost), boječe pričakovanje, občutek ogroženosti, pretiran strah (fobija), razdražljivost (nejevolja, jeza, bes), globoka žalost (depresivnost), obup, pomanjkanje volje, občutek nesmiselnosti in bivanjske praznine, čustvena ravnodušnost, nespečnost, motnje hranjenja, težave v medosebnih odnosih (družinskih, partnerskih idr.), spolne motnje, posledice izpostavljenosti raznovrstnim življenjsko ogrožajočim okoliščinam (prometna nesreča, nasilje, zloraba, izguba bližnjega (razhod, ločitev, smrt), izguba materialnih dobrin itd.), težave z odvisnostmi in zasvojenostjo (alkohol, prepovedane droge, zdravila, igre na srečo, uporaba svetovnega spleta (internet), pornografija itd.) in mnoge druge.

Kako poteka psihoterapija?

Po telefonu ali preko e-pošte se dogovorimo za termin uvodnega srečanja. Na uvodnem srečanju predstavite težave, stiske oziroma razloge, zaradi katerih ste se odločili poiskati strokovno pomoč, nato vam orišem način dela ter podam osnovne informacije o poteku psihoterapevtske obravnave. Skupaj se dogovorimo za cilje, ki jih želite doseči skozi psihoterapevtsko obravnavo, določimo pogostost srečevanja (običajno 1x/teden, po potrebi tudi 2x/teden) ter sklenemo pisni terapevtski dogovor.​

Po uvodnem srečanju pričnemo s terapevtskim delom. Trajanje psihoterapevtske obravnave je odvisno od zastavljenih terapevtskih ciljev in procesa vzpostavitve odnosa med klientom in terapevtom (običajno traja pol leta ali več).

Vsi podatki o klientu, ki jih kot terapevt pridobim tekom psihoterapevtske obravnave, so zaupni in ustrezno varovani v skladu z obstoječo zakonodajo.

Kaj je ONLINE psihoterapija?

Psihoterapevtska obravnava s pomočjo spletnega telekomunikacijskega orodja je alternativna oblika psihoterapije, ki jo je mogoče uporabljati v izrednih okoliščinah kot nadomestilo običajne neposredne oziroma osebne psihoterapije ali pa kot dopolnitev že trajajoče obravnave. Poteka podobno kot obravnava v neposredno osebni psihoterapiji, le da se pri obravnavi s pomočjo spletnega telekomunikacijskega orodja srečanje ob vnaprej dogovorjenem terminu odvija v varnem spletnem prostoru video klica.

V skladu z zavezo o molčečnosti ter ustrezni zaščiti vaših podatkov vam spletne psihoterapevtske storitve trenutno nudim z uporabo spletnega telekomunikacijskega orodja Whereby, ki omogoča varno in v skladu s splošno uredbo GDPR zaščiteno videokomunikacijo med dvema ali več uporabniki. 

Komu je namenjena ONLINE psihoterapija?

Psihoterapevtska obravnava s pomočjo spletnega telekomunikacijskega orodja lahko trpečemu človeku pomaga pri različnih oblikah duševnega trpljenja. Namenjena je predvsem tistim, ki si zaradi različnih razlogov in okoliščin v svojem lokalnem okolju težje poiščejo ustrezno neposredno strokovno pomoč, in sicer:

  • tistim, ki živijo in delajo v tujini ter si želijo psihoterapevtske obravnave v maternem jeziku;  

  • zaposlenim, ki so zaradi narave dela veliko na poti in imajo zelo nepredvidljiv urnik;

  • tistim, ki so preveč oddaljeni od terapevtove lokacije izvajanja storitev in bi jim vsakotedenska vožnja predstavljala preveliko breme;

  • nosečnicam ali mladim mamicam, ki jim tak način dela s psihoterapevtom v tem obdobju predstavlja enostavnejšo in udobnejšo rešitev;

  • tistim, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo zapustiti doma;

  • vsem tistim, ki jim tak način komunikacije v psihoterapevtski obravnavi zaradi drugih osebnih razlogov bolj ustreza.

ONLINE psihoterapija
bottom of page