top of page
_MG_2232white_edited_edited.jpg

Kdo sem jaz?

Moja osnovna področja delovanja so psihoterapija, psihosocialno svetovanje ter raziskovanje dialoga med psihoterapijo in kontemplativnimi tradicijami Vzhoda. Študijsko usposabljanje za strokovno delovanje na področju psihoterapije sem pričel na privatni Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju in v Ljubljani, kjer sem zaključil dodiplomski študij psihoterapevtske znanosti ter pridobil naziv bakalavreat psihoterapevtske znanosti (Bakkalaureus der Psychotherapiewissenschaft – BA. pth.). Pot sem nadaljeval na Nan Tien Institute v Avstraliji, kjer sem uspešno zaključil podiplomski študij uporabnih budističnih ved (MA in Applied Buddhist Studies), ki je vseboval podroben pregled budistične psihologije in kontemplativnih veščin za raziskovanje posameznikovega doživljanja ter možnosti prenosa le-teh v sodobno psihoterapevtsko prakso.

 

Uspešno sem zaključil tudi specialistični študij psihoterapevtskega pristopa logoterapije in eksistencialne analize ter tako pridobil strokovni naziv specializant psihoterapije – logoterapevt. Specialistični študij logoterapije in eksistencialne analize sem opravljal v Zavodu Žički tabor za duhovno rast, ki je kot izobraževalni zavod akreditiran član Mednarodne zveze za logoterapijo in eksistencialno analizo – Viktor Frankl Institut, Dunaj. Študij je vseboval teoretično izobraževanje, osebno izkušnjo psihoterapevtskega procesa ter samostojno psihoterapevtsko prakso pod redno supervizijo.

 

Prejel sem Evropsko diplomo iz psihoterapije, ki jo podeljuje Evropska zveza za psihoterapijo in sem aktiven član Slovenskega društva za logoterapijo - Logos. Vključen sem v redno strokovno supervizijo, pri svojem poklicnem delovanju pa sledim etičnim standardom Slovenskega društva za logoterapijo, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in Evropske zveze za psihoterapijo.

Prispevki

Moja ožja raziskovalna zanimanja so transkulturna in eksistencialna psihoterapija, logoterapija, kontemplativne veščine in tradicije, indijske avtohtone psihologije, čuječnost ter dialog med psihoterapijo in indijskimi kontemplativnimi tradicijami.

Poglavje v strokovni knjigi:

Strokovna članka:

Predavanja:

  • Srakar, D. (2018), "Oporne točke ob branju zemljevida meditativnih praks zgodnjega budizma", Katedra za zgodovino filozofije in fenomenologije, Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 9. marec.

  • Srakar, D. (2016), “Human being and it’s suffering through the lenses of Freud, Adler, Jung and Frankl”, Chinese-Austrian-European Summer School, Chinese Studies Center, University of Salzburg, Dunaj, 18. & 25. julij.

  • Škodlar, B. & Srakar, D. (2016), “Ljubeča naklonjenost in sočutje v meditaciji in logoterapiji”, 1. slovenski kongres logoterapije in eksistencialne analize z mednarodno udeležbo, Slovensko društvo za logoterapijo - Logos, Ljubljana, 18. junij.

Prispevki v medijih:

 

bottom of page