top of page

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletnega mesta https://psihoterapija-srakar.si/ so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) v povezavi z Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu, in Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. 

 

S spletnim mestom psihoterapija-srakar.si (v nadaljevanju tudi »Psihoterapija Srakar«) upravlja Psihoterapija Srakar, David Srakar s.p., Taborska cesta 12, 1000 Ljubljana, matična številka: 8156077000, davčna številka: 19297220, ki je tudi ponudnik storitev (v nadaljevanju »izvajalec storitev«, »terapevt« ali »Psihoterapija Srakar«). 

 

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju “splošni pogoji”) določajo delovanje spletnega mesta Psihoterapija Srakar, delovanje spletnega naročanja na storitve na spletnem mestu, pravice in obveznosti uporabnika in spletnega mesta ter urejajo poslovni odnos med David Srakar s.p. in uporabnikom storitve.

 

Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku naročila na storitev. Uporabnik je ob oddaji rezervacije termina vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje spletnega poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. 

 

Vrste uporabnikov

Za uporabo storitev spletnega mesta Psihoterapija Srakar uporabnik ne potrebuje uporabniškega računa. Pravico naročanja na storitve ima tako vsak polnoletni obiskovalec spletnega mesta Psihoterapija Srakar.

 

Dostopnost informacij

Psihoterapija Srakar se zavezuje, da bo uporabniku še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovila naslednje informacije: 

 • podatke o podjetju Psihoterapija Srakar (ime in sedež podjetja, matična številka),

 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

 • bistvene lastnosti storitev,

 • dostopnost storitev (vsaka storitev, navedena na spletnem mestu naj bi bila dostopna ob ustreznem izpolnjevanju pogojev (izvedeno uvodno srečanje, ugotavljanje primernosti uporabnika za storitev, ugotavljanje primernosti načina izvedbe storitve itd.)),

 • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,

 • način plačila in izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,

 • časovno veljavnost ponudbe,

 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot-1; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot-1 nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),

 • pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci. 

 

Ponudba storitev

Cene in ponudba storitev so navedene na spletni strani Naročanje.

 

Naročilo na termin preko spleta

Pogodba med Psihoterapijo Srakar in uporabnikom na spletnem mestu psihoterapija-srakar.si je sklenjena v trenutku, ko Psihoterapija Srakar uporabniku pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila na termin (z naslovom: potrditev prejema naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za Psihoterapijo Srakar kot za uporabnika. Kot uporabnik velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila na termin. Kasnejše spreminjanje podatkov o uporabniku ni mogoče. 

 

Pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Psihoterapije Srakar oziroma ponudnika storitve Lime Booking. Funkcija, ki sproži naročilo na termin se imenuje “Potrdi” in se nahaja na zaključni strani spletnega obrazca. S klikom na ta gumb uporabnik odda naročilo na termin in se obveže k plačilu obveznosti podjetju David Srakar s.p. za izbrane storitve. 

 

Opis poteka naročila na termin

Uporabnik lahko na spletnem mestu psihoterapija-srakar.si izbira med različnimi storitvami. Vsaka storitev ima razpisane vnaprej določene termine med katerimi lahko uporabnik izbira. Vsaka storitev ima navedeno tudi trajanje storitve in ceno. V primeru prvega obiska je obvezen obisk Uvodnega srečanja. 

1. korak: Izbira storitve

Uporabnik tukaj izbere lokacijo izvedbe srečanja (osebno ali preko spleta) in storitev na katero bi se želel naročiti. Korak zaključi s klikom na gumb “Nadaljuj”. 

 

2. korak: Izbira termina

Uporabnik na tem koraku izbere prosti termin (čas in datum). Korak zaključi s klikom na gumb “Nadaljuj”.

 

3. korak: Izpolnjevanje osebnih podatkov

Uporabnik na tem koraku izpolni osebne podatke, potrebne za beleženje termina. Vnese podatke o imenu, priimku, telefonu in e-poštnemu naslovu. V primeru naročanja na uvodno srečanje na kratko še opiše težave, ki so ga nagovorile za iskanje strokovne pomoči. 

 

V kolikor uporabnik ni vnesel podatkov v obvezno polje, ga spletna stran o tem obvesti in mu onemogoči nadaljevanje na naslednji korak. Uporabnik lahko v vsakem trenutku spremeni svoje podatke naročila s klikom na puščico “Nazaj”, ki se nahaja v zgornjem levem kotu spletnega obrazca. Psihoterapija Srakar podatke obdeluje v skladu s pravilnikom o zasebnosti. Korak zaključi s klikom na gumb “Potrdi”.

 

4. korak: Pregled pravnega obvestila in potrditev termina 

V zadnjem koraku uporabnik pregleda pravno obvestilo (splošne pogoje poslovanja in pravilnik o zasebnosti) ter s klikom na gumb “Potrdi” potrdi naročilo na termin, pri čemer nastane obveznost plačila za storitve s strani uporabnika. 

 

O potrditvi termina je uporabnik obveščen na e-poštni naslov ali preko SMS obvestila. 

 

Opis poteka prenaročila na termin

Uporabnik lahko prenaročanje opravi preko unikatne povezave za prenaročanje, ki jo dobi na e-mail ali SMS ali s sporočilom na e-naslov info@psihoterapija-srakar.si

 

1. korak: Izbira termina, ki ga želi uporabnik prenaročiti

Uporabnik tukaj izbere, katerega izmed naročenih terminov bi želel prenaročiti in nanj klikne. Korak zaključi s klikom na gumb “Prenaroči”. 

 

2. korak: Izbira novega termina

Uporabnik na tem koraku izbere prosti termin (čas in datum). Korak zaključi s klikom na gumb “Potrdi”.

 

O potrditvi prenaročenega termina je uporabnik obveščen na e-poštni naslov ali preko SMS obvestila.

 

Opis poteka spremembe lokacije izvedbe termina

Uporabnik lahko pred odpovednim rokom spremeni lokacijo izvedbe srečanja (osebno ali preko spleta) preko unikatne povezave za prenaročanje, ki jo dobi na e-mail ali SMS ali s sporočilom na e-naslov info@psihoterapija-srakar.si

 

1. korak: Odpoved termina in oblike izvedbe

Uporabnik tukaj izbere željeni termin, ki bi mu želel spremeniti obliko izvedbe (osebno ali preko spleta) in nanj klikne. Korak zaključi s klikom na gumb “Odpovej”. 

 

2. korak: Rezervacija novega termina v spremenjeni obliki izvedbe

Uporabnik v tem koraku prične postopek rezervacije novega srečanja v spremenjeni obliki izvedbe. Korak zaključi s klikom na gumb “Rezerviraj nov termin”.

 

3. korak: Izbira storitve

Uporabnik tukaj izbere lokacijo izvedbe srečanja (osebno ali preko spleta) in storitev na katero bi se želel naročiti. Korak zaključi s klikom na gumb “Nadaljuj”. 

 

4. korak: Izbira termina

Uporabnik na tem koraku izbere prosti termin (čas in datum) enak zgoraj odpovedanemu terminu. Korak zaključi s klikom na gumb “Nadaljuj”.

 

5. korak: Pregled pravnega obvestila in potrditev termina 

V zadnjem koraku uporabnik pregleda pravno obvestilo (splošne pogoje poslovanja in pravilnik o zasebnosti) ter s klikom na gumb “Potrdi” potrdi naročilo na termin, pri čemer nastane obveznost plačila za storitve s strani uporabnika. 

 

O potrditvi prenaročenega termina je uporabnik obveščen na e-poštni naslov ali preko SMS obvestila.

 

Opis poteka odpovedi termina

Uporabnik lahko v skladu z odpovednim rokom odpove srečanje preko unikatne povezave za prenaročanje, ki jo dobi na e-mail ali SMS ali s sporočilom na e-naslov info@psihoterapija-srakar.si.

 

1. korak: Odpoved termina

Uporabnik tukaj izbere željeni termin, ki ga želi odpovedati in nanj klikne. Korak zaključi s klikom na gumb “Odpovej”. 

 

O potrditvi odpovedi termina je uporabnik obveščen na e-poštni naslov ali preko SMS obvestila.

 

Cene

Na podlagi točke c (2) odstavka 78. člena ZDDV-1 Psihoterapija Srakar ni zavezanec za DDV, ker izvaja le storitve, ki so na podlagi točke 2 (1) odstavka 42. člena ZDDV-1 oproščene DDV, brez pravice do odbitka vstopnega DDV. 

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila na termin in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

 

V kolikor se navedene cene na spletni strani razlikujejo od dogovorjene cene v terapevtskem dogovoru se pri zaračunavanju storitev upošteva dogovorjena cena v terapevtskem dogovoru. 

 

Pravica do odstopa uporabnika od pogodbe

Uporabnik ima pravico, da odpove termin najkasneje 120 ur (5 dni) pred izvedbo. Odpoved lahko opravi preko unikatne povezave za prenaročanje, ki jo dobi na e-mail ali SMS ali s sporočilom na e-naslov info@psihoterapija-srakar.si. V kolikor je uporabnik storitev že plačal in je obisk le te odpovedal v zgoraj navedenem roku, se lahko stranki dogovorita za prenaročitev na drug termin na drugo storitev ob sorazmernem doplačilu. 

 

V kolikor je potrjeno naročilo odpovedano manj kot 120 ur (5 dni) pred izbranim in potrjenim terminom ali ni odpovedano ali pa se uporabnik storitve termina ne udeleži, se šteje, da potrjeno naročilo ni pravočasno odpovedano, ne glede na razlog za to (ali ta izvira iz sfere naročnika storitve ali iz razloga višje sile). V tem primeru si Psihoterapija Srakar pridržuje pravico zaračunati ali zadržati polno ceno vrednosti storitve. 

 

Psihoterapija Srakar si pridržuje pravico zaradi utemeljenega razloga preklicati izvedbo rezerviranega termina (npr. zaradi bolezni ali zasedenosti izvajalca,...), o čemer obvesti uporabnika storitve in mu omogoči izbiro drugega prostega termina. V kolikor se za drug prosti termin ne dogovorita in je uporabnik storitve storitev že plačal, mu Psihoterapija Srakar plačana sredstva vrne; namesto tega pa se stranki lahko dogovorita tudi za drugo storitev ob doplačilu oz. vračilu preplačanega dela sredstev. 

 

Odstop od pogodbe ni mogoč: 

 • za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

 • za opravljeno storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni; 

 • za digitalne vsebine, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo.  

 

Varovanje osebnih podatkov

Psihoterapija Srakar se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 in ZVOP-2. 

 

Vse podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete na spletni strani “Politika zasebnosti". Uporabnik se mora zavedati, da je dolžan spletnemu mestu posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžan spletno mesto obvestiti o spremembi svojih podatkov. Uporabnik s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni. 

 

Komunikacija

Psihoterapija Srakar bo z uporabnikom stopila v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-2. 

 

Oglasna elektronska sporočila Psihoterapije Srakar bodo vsebovala naslednje sestavine: 

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,

 • pošiljatelj Psihoterapija Srakar bo jasno razviden,

 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,

 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,

 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Psihoterapija Srakar izrecno spoštovala. 

 

Omejitev odgovornosti in splošni pogoji izvedbe psihoterapevtske obravnave

Psihoterapevtska obravnava in vse ostale storitve, ki jih izvajalec ponuja (vadba kontemplativnih veščin idr.) potekajo na uporabnikovo lastno odgovornost. Postopki obravnav so varni in skrbno načrtovani, obravnavo vodi le oseba, ki je ustrezno strokovno izobražena – psihoterapevt. Kljub temu lahko obravnava v učinku terapevtskega dela in procesa povzroči vznikanje neprijetnih doživljanj tekom izvedbe srečanja kot tudi pred in po izvedbi srečanja, ki jih terapevt ne more predvideti. Uporabnik se zato s podpisom strinja, da obravnava poteka na lastno odgovornost.

 

V primeru zdravstvenih težav se mora uporabnik pred obravnavo posvetovati s svojim zdravnikom, kliničnim psihologom ali psihiatrom. S sprejetjem splošnih pogojev se uporabnik strinja, da v času obravnave prevzema vso odgovornost za svoje ravnanje in da v obdobju trajanja terapije ne bo bil nasilen do sebe in do drugih oseb ter da bo v primeru, če bi nujno potreboval zdravljenje pravočasno poiskal ustreznega zdravnika ali specialista tudi brez spodbud s strani terapevta.

 

Uporabnik je dolžan opozoriti terapevta na kakršnekoli zdravstvene posebnosti, ki jih mora pri oblikovanju psihoterapevtske obravnave upoštevati. Vse obravnave so oblikovane na način, da si lahko uporabnik prilagaja intenzivnost in tudi način izvedbe. V kolikor obstajajo kakršnekoli posebnosti, ki jih mora terapevt pri oblikovanju obravnave upoštevati, ga je uporabnik dolžan o tem predhodno obvesti. Le tako bodo lahko v obravnavo dodane prilagoditve izvedbe, ki bodo oblikovane za uporabnika in ki mu bodo omogočale še varnejšo obravnavo. 

 

Kljub temu podjetje Psihoterapija Srakar, David Srakar s.p. in terapevt, ki vodi obravnavo, ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, poslabšanja stanja ali druge negativne posledice, ki bi lahko nastale med ali kot posledica obravnave. 

 

Uporabnik soglaša, da Psihoterapija Srakar zbira, hrani in obdeluje njegove osebne podatke v skladu z veljavnimi zakonodajnimi določbami o varstvu osebnih podatkov. Ti podatki vključujejo ime, naslov, telefonsko številko, datum rojstva, e-poštni naslov in druge podatke, ki jih stranka posreduje za namene psihoterapevtske obravnave. 

 

Psihoterapija Srakar se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnika obravnavala zaupno in jih ne bo delila z nepooblaščenimi tretjimi osebami. Uporabnik soglaša, da se v primerih, ko bo to potrebno za nadaljnjo obravnavo, lahko v zvezi s strokovnim sodelovalnim odnosom njegovi osebni podatki, diagnostične informacije in drugi relevantni zdravstveni podatki delijo s socialnim delavcem, psihiatrom ali kliničnim psihologom. V tem primeru bo uporabnik pred deljenjem osebnih podatkov predčasno obveščen s strani terapevta.

 

Uporabnik soglaša, da se vsi dokumenti, ki vsebujejo njegove osebne podatke, diagnostične informacije in druge zdravstvene podatke, shranjujejo v arhivu, ki je dostopen le izvajalcu, ki obravnava primer stranke. 

 

S sprejetjem splošnih pogojev uporabnik potrjuje, da je prebral in razumel zgoraj navedene splošne pogoje ter se strinja z njihovo vsebino. 

 

Pritožbe in spori

Psihoterapija Srakar, David Srakar s.p. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Psihoterapija Srakar se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. 

 

V primeru težav se uporabnik z izvajalcem Psihoterapije Srakar lahko poveže preko telefonske številke 041 427 541 ali po elektronski pošti na info@psihoterapija-srakar.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@psihoterapija-srakar.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. 

 

Psihoterapija Srakar se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Psihoterapija Srakar prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. 

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov 

Skladno z zakonskimi normativi Psihoterapija Srakar ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. 

 

Psihoterapija Srakar, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno poslovanje na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

 

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES. 

 

PODATKI O PODJETJU 

Naziv podjetja: Psihoterapija Srakar, David Srakar s.p.

Naslov: Taborska cesta 12, 1000 Ljubljana

Davčna številka: 19297220

Matična številka: 8156077000 

Številka računa: SI56 1010 0005 6610 359 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.)

E-pošta: info@psihoterapija-srakar.si

Telefonska številka: +386 (0)41 427 541

Spletno mesto: www.psihoterapija-srakar.si

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Ti Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani Psihoterapije Srakar in so veljavni od 16. 05. 2024 dalje.

Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, je:

 

Psihoterapija Srakar, David Srakar s.p.


Taborska cesta 12,
1000 Ljubljana, Slovenija


t: + 386 (0)41 427 541 (ob delovnikih med 12. in 14. uro)


E-pošta: info@psihoterapija-srakar.si 

 

Splošni pogoji in varstvo osebnih podatkov

V Psihoterapiji Srakar že vse od začetka spoštujemo vašo zasebnost in varujemo vaše podatke. Zavedamo se, da je zasebnost obiskovalcev na naši spletni strani na prvem mestu.

 

Poslujemo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), od dneva objave teh pravil pa tudi skladno z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

 

Katere osebne podatke zbiramo

Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. 

 

Če ste uporabnik ali naročnik storitev, ki jih nudi Psihoterapija Srakar, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili oziroma jih uporabljate. Ti osebni podatki so: 

 • ime in priimek;

 • EMŠO; 

 • kontaktni e-poštni naslov; 

 • kontaktni telefon; 

 • naslov za izdajo računa; 

 • IP-naslov; 

 • opis naročila;

 • arhiv komunikacije s spletno aplikacijo.

 

V primeru naročanja in plačevanja storitev kot pravna oseba zbiramo poleg osebnih podatkov še:

 • naziv podjetja;

 • naslov podjetja;

 • davčna številka podjetja;

 • matična številka podjetja;

 • e-poštni naslov podjetja.

 

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ne odgovarjamo.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar z nami komunicirate preko družbenih omrežij;

 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;

 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (npr. za prilagojeno obveščanje preko e-novic, ki temelji na oblikovanju profilov).

 

Tehnične podatke pridobivamo avtomatično.

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša vprašanja;

 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;

 • tržno komuniciranje oz. dostava e-novic;

 • za statistične analize o uporabi naših spletnih strani.

 

Vprašanja, ki nam jih posredujete preko kontaktnih obrazcev ali e-naslovov, objavljenih na spletnem mestu, bomo uporabili izključno za razrešitev težave ali pripravo odgovora na vprašanje.

 

Če boste z nami komunicirali preko kateregakoli družbenega omrežja, bomo vaše podatke lahko uporabili tudi za to, da vam preko istega družbenega omrežja posredujemo marketinška sporočila skladno s pogoji in dovoljenji, ki ste jih dali upravitelju družbenega omrežja.

 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

 • Osnovne osebne podatke hranimo ves čas, dokler ste naročniki na naše e-novice.

 • Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

 • Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

 • Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe.

 • Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

 

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

 

Zagotavljanje varnosti

Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, razkritjem, neželenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov.

 

Dostop do zbranih osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe (zaposleni in partnerji) z uporabniškim imenom in geslom.

 

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven Psihoterapije Srakar) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t. i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so: 

 • ponudnik spletnega naročanja in pošiljanja e-poštnih ter mobilnih (SMS) sporočil; 

 • ponudnik spletne analitike; 

 • ponudnik spletnih rešitev;

 • ponudnik računovodskih storitev.

 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

 

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).  

 

Kaj so piškotki in zakaj so potrebni

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku ter vam omogoči prijazno in enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne strani. Brskanje po naši spletni strani je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

 

Seznam piškotkov, ki jih uporabljamo se nanaša na funkcionalnost sledečih aplikacij:

 • Wix, ki jo uporabljamo za prikazovanje spletne strani in izvajanja prejemanja povpraševanj. Seznam piškotkov, ki jih aplikacija uporablja za svoje delovanje je na voljo tukaj: https://www.wix.com/about/cookie-policy;

 • Google Analytics, ki jo uporabljamo za izvajanje spletne analitike uporabe naših spletnih strani. Seznam piškotkov, ki jih aplikacija uporablja za svoje delovanje je na voljo tukaj:https://policies.google.com/technologies/partner-sites;

 • Whereby, ki jo uporabljamo za izvajanje spletnih storitev s pomočjo telekomunikacijskega orodja. Seznam piškotkov, ki jih aplikacija uporablja za svoje delovanje je na voljo tukaj: https://whereby.com/information/tos/cookie-policy/;

 • Lime Booking, ki jo uporabljamo za izvajanje spletnega naročanja in prenaročanja ter elektronsko in mobilno obveščanje. Seznam piškotkov, ki jih aplikacija uporablja za svoje delovanje je na voljo tukaj: https://lime-booking.si/piskotki/;

 • Stripe, ki jo uporabljamo za izvajanje spletnega plačevanja. Seznam piškotkov, ki jih aplikacija uporablja za svoje delovanje je na voljo tukaj: https://stripe.com/en-gb-si/legal/cookies-policy;     

 • Minimax, ki jo uporabljamo za spletno poslovanje ter elektronsko izdajanje in pošiljanje računov. Seznam piškotkov, ki jih uporablja za svoje delovanje je na voljo tukaj: https://www.minimax.si/o-piskotkih/

 

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki 

Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

1. Pravica do dostopa do podatkov

Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in če se, imate pravico dostopa do njih in do naslednjih informacij:

 • nameni obdelave,

 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,

 • uporabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,

 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,

 • obstoj pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,

 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,

 • kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

 

2. Pravica do popravka

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami oziroma, ob upoštevanju namenov obdelave, dopolnimo nepopolne osebne podatke vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

3. Pravica do izbrisa (»Pravica do pozabe«)

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

 • kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,

 • kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,

 • kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,

 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

 

4. Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,

 • kadar je obdelava nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,

 • kadar vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

 • če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih pravne osebe, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi,

 • kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

 

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

 

5. Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Imate tudi pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas pravna oseba pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

 

6. Pravica do ugovora

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate. Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

 

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

 

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

 

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

 

Veljavnost politike zasebnosti

Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani Psihoterapije Srakar in je veljaven od 16. 05. 2024 dalje.

bottom of page