top of page

Kaj je psihoterapija?

Psihoterapija je usmerjen proces ozaveščanja, lajšanja in preoblikovanja izbranih vsebin posameznikovega doživljajskega sveta, ki jih le-ta običajno zaznava kot trpeče, neprijetne, ovirajoče ali moteče. Temelji na medosebnih značilnostih terapevtskega odnosa med klientom in terapevtom za katerega so značilne prvine odprtosti, prisotnosti, sočutja, zaupanja, spoštovanja posameznikove izkušnje itd., ter na strokovni uporabi izbranih kliničnih metod, ki spodbujajo in doprinašajo k procesu doseganja klientove izbrane spremembe v vedenju, mišljenju, čustvovanju in drugih osebnostnih značilnostih.

Komu je namenjena psihoterapija?

Psihoterapevtska obravnava lahko trpečemu človeku pomaga pri različnih oblikah duševnega trpljenja, kot so povišana tesnobnost (anksioznost), boječe pričakovanje, občutek ogroženosti, pretiran strah (fobija), razdražljivost (nejevolja, jeza, bes), globoka žalost (depresivnost), obup, pomanjkanje volje, občutek nesmiselnosti in bivanjske praznine, čustvena ravnodušnost, nespečnost, motnje hranjenja, težave v medosebnih odnosih (družinskih, partnerskih idr.), spolne motnje, posledice izpostavljenosti raznovrstnim življenjsko ogrožajočim okoliščinam (prometna nesreča, nasilje, zloraba, izguba bližnjega (razhod, ločitev, smrt), izguba materialnih dobrin itd.), težave z odvisnostmi in zasvojenostjo (alkohol, prepovedane droge, zdravila, igre na srečo, uporaba svetovnega spleta (internet), pornografija itd.) in mnoge druge.

Kako poteka psihoterapija?

Po telefonu ali preko e-pošte se dogovorimo za termin uvodnega srečanja. Na uvodnem srečanju predstavite težave, stiske oziroma razloge, zaradi katerih ste se odločili poiskati strokovno pomoč, nato vam orišem način dela ter podam osnovne informacije o poteku psihoterapevtske obravnave. Skupaj se dogovorimo za cilje, ki jih želite doseči skozi psihoterapevtsko obravnavo, določimo pogostost srečevanja (običajno 1x/teden, po potrebi tudi 2x/teden) ter sklenemo pisni terapevtski dogovor.​

Po uvodnem srečanju pričnemo s terapevtskim delom. Trajanje psihoterapevtske obravnave je odvisno od zastavljenih terapevtskih ciljev in procesa vzpostavitve odnosa med klientom in terapevtom (običajno traja pol leta ali več).

Vsi podatki o klientu, ki jih kot terapevt pridobim tekom psihoterapevtske obravnave, so zaupni in ustrezno varovani v skladu z obstoječo zakonodajo.

bottom of page